Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth Community Council

Serving the communities of Llanfihangel-ar-Arth and Pencader
Llanfiangel ar Arth Community Council

Mai 2020 – Ebrill 2021

Mai 2020 – Ebrill 2021

2021 Download Minutes as PDF files
Ebrill 2021
Mawrth 2021
Chwefror 2021
Ionawr 2021
2021
Rhagfyr 2020 (dim cyfarfod)
Tachwedd 2020
Hydref 2020
Medi 2020
Awst 2020 (dim cyfarfod)
Gorffennaf 2020
Mehefin 2020
Mai 2020