Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth Community Council

Serving the communities of Llanfihangel-ar-Arth and Pencader
Llanfiangel ar Arth Community Council

Croeso

Mi fydd y Gwasanaeth wrth y Gof-golofn ym Mhencader am 10.45 o’r gloch ar Sul Tachwedd 8fed 2020 ychydig yn wahanol i gadw o fewn rheolau Covid:

  • Dim canu
  • Disgwylir i bawb sydd o wahanol gartrefi gadw pellder o 2fedr oddiwrth pawb arall.
  • Disgwylir i bawb wisgo mygydau.
  • Un person fydd i sefyll o fewn perimedr y Gof-golofn ar un amser.
  • Dim rhannu unrhyw drefn gwasanaeth i’r cyhoedd.
  • Pawb i fod yn gyfrifol am eu hunain i gadw’r canllawiau a restrwyd

SYLWER: os bydd y canllawiau o’r Llywodraeth yn newid, yna bydd rhaid i ni wneud newidiadau hefyd.

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llanfihangel ar arth.

Mae’r Cyngor yn gwasanaethu’r pentrefi canlynol yn Sir Gâr: Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel ar arth, New Inn, Pencader a Phont Tyweli.

Ein Cynghorydd Sir yw Linda Davies Evans.

Mae 12 Cynghorwr yn gwneud y gwaith yn wirfoddol. Cyflogir Clerc, Gofalwr Mynwent y Plwyf Pencader, a Mynwent Toedyrhiw, Alltwalis, a Gofalwraig i’r Cornel Chwarae ym Mhencader.

Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Yr Hen Gapel, Pencader ar y trydydd nos Lun o’r mis (7.30yh o fis Tachwedd i fis Ebrill, ac 8.00yh o fis Mai i fis Hydref). Does dim cyfarfod ym misoedd Awst a Rhagfyr.

New-Inn-538