Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth Community Council

Llanfiangel ar Arth Community Council

Cynghorwyr eich Cymuned

Clerc y Cyngor Cymuned

Mrs. S. Anita Evans Frongelli,
New Inn,
Pencader,
SA39
01559

384266

cyngorcymunedllanfihangelararth@outlook.com
Enw Cyfeiriad Ffon Cynrychioli Ardal
Mr Martin Griffiths

(Cadeirydd)

Mr Dylan Davies Pencader
Mrs Haulwen Lewis Dolgran
Mrs Val Davies Pontweli
Mrs Angela James
Mr Glyn Jones Llanfihangel ar arth
Mrs Shirley Mason Pencader

Mrs Annette Davies

Pencader
Miss Rhian Thomas Alltwalis
Mr John Jones New Inn
Mr Deian Griffiths Gwyddgrug