Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth Community Council

Serving the communities of Llanfihangel-ar-Arth and Pencader
Llanfiangel ar Arth Community Council

Cynghorwyr eich Cymuned

Clerc y Cyngor Cymuned

Mrs. S. Anita Evans Frongelli,
New Inn,
Pencader,
SA39 9AZ
01559 384266 anitaevans9@hotmail.co.uk
Enw Cyfeiriad Ffon Cynrychioli Ardal

Mrs Annette Davies

Glanawmor Uchaf,

Pencader.
SA39 9ET

01559 384253 Pencader
Mr Eirian Jones

 

Glandŵr,
Pencader,
SA39 9AR
07403 449135 Pencader
Mrs Val Davies Caeralaw,
Pontweli,
Llandysul.
SA44 4AE
07855 633448 Pontweli
Mr Melfyn Evans Glasydorlan,
New Inn.
SA39 9AY
01559 384071 New Inn
Mrs Yvonne Griffiths Y Felin,
Gwyddgrug.
SA39 9AX
01559 384468 Gwyddgrug
Mr Glyn Jones Glantwelly Fach,
Pencader.
SA39 9AG
01559 384257 Llanfihangel ar arth
Mrs Haulwen Lewis Aneddle,
Dolgran,
Pencader
SA39 9BX
01559 384279 Dolgran
Mr Dylan Davies 14 Bro’r Hen Wr,
Pencader
Mr Martin Griffiths

(Cadeirydd)

Caeglas,
Llandysul.
SA44 4RJ
Mrs Shirley Mason Gelli Aur,
Glanawmor,
Pencader
SA39 9EX
01559 384552